Κόψε το κάπνισμα τώρα. Οφείλεις να ζήσεις για να πολεμήσεις!

Τι εισπνέουμε με κάθε ρουφηξιά: • Πίσσα: πρόκειται για την ίδια ουσία που χρησιμοποιείται για την ασφαλτόστρωση των δρόμων (είναι η ουσία που ευθύνεται για τα κιτρινισμένα δόντια των καπνιστών) • Υδροκυάνιο: χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την εξόντωση των ποντικών. • Βενζόλιο: χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βενζίνης • Ακετόνη: η ουσία […]